Dr. Lavinia Melania Bratu: Stresat și dependent de mâncare?